Koncern EUROWAG

Koncernová deklarace ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“):

Společnost Princip a. s., se sídlem Hvězdova 1689/2a, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, IČO 416 90 311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 994, je v rámci daného koncernového uspořádání osobou podřízenou jednotnému vlivu řídící osoby, jíž je společnost W.A.G. payment solutions, a. s., se sídlem, Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, PSČ 14000, IČO 264 15 623, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6882 (dále jen „Řídící Osoba“). Koncern Řídící Osoby je deklarovaným koncernem ve smyslu § 79 a násl. ZOK.

Seznam řízených společností podřízených jednotnému vlivu Řídicí Osoby je uveden na webových stránkách Řídící osoby v sekci „Právní dokumenty“ pod odkazem „Seznam společností Skupiny W.A.G.“.