Informace o společnosti

Obchodní firma: Princip a. s.
Sídlo společnosti: Hvězdova 1689/2a, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 41690311
Údaje o zápisu v OR: 994 B, Městský soud v Praze